• 2014TEFA USA 捐款芳名錄

 
Receipt #
捐款人
捐款人中文姓名
金額(US$)
THU20140001
Fu-ming Lee/ Mina Lee
李福民
500
THU20140002
Golden Bull Realty / Wen Han Tu
 
1,000
THU20140003
S. L. Yang/ G. C. Yang
楊朝諄
10,000
THU20140004
David Shen/ Jin Jin Shen
沈曉白
1,000
THU20140005
Cynthia Y Huang
 
1,000
THU20140006
James K Wang/ Elina Chao Wang
汪光中
300
THU20140007
You Sui Wang/ I-Tuan C. Wang
 
200
THU20140008
Raymond C. Chen
 
3,000
THU20140009
Tai-Ming Liang/ Lichun Liang
 
2,000
THU20140010
Chung-I Wu/ Mao-Lien Wu
 
1,000
THU20140011
Wen Feng Liu/ Rong C. Liu
 
500
THU20140012
Yusen Chen / Shew Jih Chen
陳玉森
300
THU20140013
Kuo Tai (Gary) Chang
張國泰
100
THU20140014
David W Chiao/ Hsiu Ching J Chiao
喬為智
黃綉卿
1,000
THU20140015
Becky She/ Jason She
楊素芬
余歡潮
200
THU20140016
Ya-Ching Lu
呂雅菁
500
THU20140017
Hua Jiun Jiang
 
500
THU20140018
Wan Li Ho
何婉麗
600
THU20140019
Steven Hao/ Rwei Fang Hao
郝慰國
336
THU20140020
Shu-Fen Chang/ Yuan Jou Chang
張源洲
2,000
THU20140021
Nai-Weng Cheng/ Yayun Lin Cheng
鄭乃文
300
THU20140022
Jau-Shya Meng/ Hui-Chin Yen
孟昭祥
300
THU20140023
Tyler Yang/ Sujuan Wang
王素娟
2,000
THU20140024
Integrated Financial Engineering Inc.
楊太樂
3,000
THU20140025
Gene P Chou/ J J Chou
周今白
1,000
THU20140026
Ning Labbish Chao
 
1,000
THU20140027
Esther Tang
 
3,000
THU20140028
Delasa Yehchen Chou
周曉宏
1,000
THU20140029
Betty Wang/ Property Management-B P
王吟白
100
THU20140030
Chouchi H. Li/ Chihhsiang Li
 
1,000
THU20140031
Yu Fen Tsao
 
500
THU20140032
Ned C Li/ Alice S Li
 
1,000
THU20140033
William Liu/ Lena Liu
阮立娜
5,000
THU20140034
Yung-nien Chang/ Feng Fannie Chang
 
1,000
20140001
Bright Magpie Charitable Foundation /T.J Chuang
 
1,000
20140002
YourCause, LLC Trustee for Synopsys Employee Fund
 
300
20140003
Culture To Culture Foundation, Inc. / Chia-Chia Chien
 
1,000
20140004
Tunghai Alumni
 
150
20140005
Harry C Yen
 
200
20140006
Steve Yang and Barbara Yang
 
200
20140007
Chu-chih Sheng and Li-li Sheng
 
300
20140008
Ying C. & Mei H. Chuang, Trustee
 
1,000
20140009
Christina Y Chien and Chia-ling Chien
 
2,000
20140010
Patricia Fu
 
100
20140011
Pei ling Wu and Simone Wu
 
500
20140012
Mei Chang
 
500
20140013
Hsiang-Wen Chen / Pi-yun Hsu Chen
陳祥文&許碧雲
3,000
20140014
Yuan-Der Ju
 
200
201400015
Charles Chiang / Susan L. Chiang
江清流&劉紹興
500
201400016
Ben Yuan
袁以正
1,000
201400017
Linda C. Cheng
劉宜中
1,000
201400018
Shih-hsien Chuang
莊世賢
500
201400019
Stephanie Wu
李自謙
500
201400020
Kung-ying Chiu / Vivian Gung Chiu
裘公英
200